Liên hệ với chúng tôi

Thông tin của chúng tôi

Elide Fire Việt Nam
04 SÔNG ĐÀ, PHƯỜNG 02 , QUẬN TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
Điện thoại:
0888.114.868

Fax:
0283.5472.346

Thông tin liên hệ

ĐẶT HÀNG
0888.114.868
Bóng chữa cháy căn hộ/nhà xưởng ELB01 (14.7cm, 1.3kg) Bóng chữa cháy căn hộ/nhà xưởng ELB01 (14.7cm, 1.3kg)
+
-
Bóng chữa cháy động cơ xe hơi/tàu thuyền ELB03 (9.7cm, 390gr) Bóng chữa cháy động cơ xe hơi/tàu thuyền ELB03 (9.7cm, 390gr)
+
-
Bóng chữa cháy tủ điện ELB02  (390gr, 9.7cm) Bóng chữa cháy tủ điện ELB02 (390gr, 9.7cm)
+
-